Услуги

Обслужване и допълнителни дейности

  1. Комплексни доставки на апаратура и управление на процеси.
  2. Инженеринг.
  3. Консултации.
  4. Термографски контрол.
  5. Температурно и влаго картиране на помещения.

office-people