Услуги

Обслужване и допълнителни дейности

  1. Комплексни доставки на апаратура и управление на процеси.
  2. Инженеринг.
  3. Консултации.
  4. Термографски контрол.
  5. Температурно и влаго картиране на помещения.
  6. Във връзка с изменение на Закон за акцизите и данъчните складове, изм. и доп. ДВ бр. 65 от 21.07.2020 г., фирмата предлага предпроектно проучване, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на обектите на освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) в съответствие с „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки“. За контакти: oakp@unisyst.bg, 0888 944 142, 0886 251 930

office-people